Javna naročila

Tekoča javna naročila 2022

(Tretje) odpiranje konkurence med strankami okvirnega sporazuma za dobavo sanitetnega,

laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala skladno z izvedenim javnim naročilom objavljenim

na Portalu javnih naročil št.: JN006948/2020-B01 z dne 06.11.2020 in Uradnem glasilu EU št.: 2020/S 218-534805 za

zdravstvene domove:

  • Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica;
  • Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice;
  • Zdravstveni dom Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče.

JN006948-Ponudbeni predračuni po sklopih

JN006948-Zapisnik o odpiranju ponudb

ARHIV JAVNIH NAROČIL 2021

(Tretje) odpiranje konkurence med strankami okvirnega sporazuma za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala skladno z izvedenim javnim naročilom objavljenim na Portalu javnih naročil št.: JN001411/2019-K01 z dne 15.3.2019 in Uradnem glasilu EU št.: 2019/S 051-116827.

(Tretje) odpiranje konkurence med strankami okvirnega sporazuma za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala skladno z izvedenim javnim naročilom objavljenim na Portalu javnih naročil št.: JN006948/2020-B01 z dne 06.11.2020 in Uradnem glasilu EU št.: 2020/s 218-534805.

ARHIV JAVNIH NAROČIL 2020

Skupno Javno naročilo za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala za naročnike Zdravstveni dom Sevnica, Radeče in Slovenske Konjice, obj. na Portalu št.: JN006948/2020-B01 z dne 06.11.2020.

ARHIV JAVNIH NAROČIL 2019

Evidenčni postopek za dobavo pisarniškega, potrošnega tiskalniškega materiala in obrazcev za potrebe SZOZD za obdobje od od 01.10.2019 do 1.10.2020.

ARHIV JAVNIH NAROČIL 2018

Izvedba skupnega postopka odpiranja konkurence (III) med strankami okvirnega sporazuma skladno z izvedenim javnim naročilom objavljenim na Portalu javnih naročil št.: JN625/2016 z dne 28.1.2016 in Uradnem glasilu EU št.: 2016/S 014-019968 z dne 21.1.2016, za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala za zdravstvene domove: Celje, Šmarje pri Jelšah, “dr.Jožeta Potrate” Žalec in Šentjur.

Zbiranje ponudb za dobavo pisarniškega, tiskalniškega materiala in obrazcev za obdobje od  1.10.2018 do 30.9.2019.

ARHIV JAVNIH NAROČIL 2017

Izvedba skupnega postopka odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma skladno z izvedenim javnim naročilom objavljenim na Portalu javnih naročil št.: JN625/2016 z dne 28.1.2016 in Uradnem glasilu EU št.: 2016/S 014-019968 z dne 21.1.2016, za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala za zdravstvene domove: Celje, Šmarje pri Jelšah, “dr.Jožeta Potrate” Žalec in Šentjur.

Evidenčni postopek za dobavo pisarniškega, potrošnega tiskalniškega materiala in obrazcev za potrebe SZOZD, ZD RADEČE in ZD ŠENTJUR  za obdobje od 01.06.2016 do 31.05.2017.

Javno naročilo za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala za Zdravstveni dom Sevnica, Radeče in Slovenske Konjice, obj na Portalu št.: JN009234/2017-B01 z dne 27.10.2017.

ARHIV JAVNIH NAROČIL 2016

Izvedba skupnega postopka ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma skladno z izvedenim javnim naročilom objavljenim na Portalu javnih naročil št.: JN1682/2014 z dne 28.1.2016 in Uradnem glasilu EU št.: EU št.:2014/S 032-051340 z dne 14.02.2014, za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala za zdravstvene domove: Celje, Šmarje pri Jelšah, “dr.Jožeta Potrate” Žalec in Šentjur. Evidenčni postopek za dobavo pisarniškega, potrošnega tiskalniškega materiala in obrazcev za potrebe SZOZD, ZD RADEČE in ZD ŠENTJUR za obdobje od 01.06.2015 do 31.05.2016.

ARHIV JAVNIH NAROČIL 2015

Izvedba skupnega postopka ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma skladno z izvedenim javnim naročilom objavljenim na Portalu javnih naročil št.: JN1682/2014 z dne 28.1.2016 in Uradnem glasilu EU št.: EU št.:2014/S 032-051340 z dne 14.02.2014, za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala za zdravstvene domove: Celje, Šmarje pri Jelšah, “dr.Jožeta Potrate” Žalec in Šentjur. Evidenčni postopek za dobavo pisarniškega, potrošnega tiskalniškega materiala in obrazcev za potrebe SZOZD, ZD RADEČE in ZD ŠENTJUR za obdobje od 01.06.2015 do 31.05.2016.

SZOZD

Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije
Gregorčičeva ulica 6,
3000 Celje

Direktorica: v.d. direktor mag. Alenka Obrul

TAJNIŠTVO
tel.: 03 543 46 11
fax: 03 543 46 14
e-pošta: tajnistvo@szozd.si

Delovni čas:
Ponedeljek – petek od 7.00 do 15.00

Uradne ure:
Ponedeljek in sreda od 11.00 do 13.00
Petek od 8.00 do 10.00