Organizacijske enote

Temeljno poslanstvo SZOZD je zagotavljati ustanoviteljicam in pridruženim članicam izvajanje kvalitetnih in ažurnih poslovno administrativnih storitev na najbolj racionalen način. Izvajanje celotnega programa dela SZOZD na makro ravni poteka za področje treh poslovnih procesov in sicer:

 1. Uprava

 • Proces vodenja SZOZD
  • Podproces planiranja in analiziranja
  • Podproces informatika

2. Pravno kadrovski splošni proces

 • Pravni podproces
 • Kadrovski podproces
 • Splošni podproces:
  • Podproces javnega naročanja
  • Podproces upravljanja in arhiviranja dokumentarnega gradiva

3. Finančno računovodski proces

 • Podproces finančno poslovanje
 • Podproces računovodsko poslovanje
 • Podproces fakturiranje

PROCES UPRAVA

Direktor SZOZD
Bronja Vilč
tel.: 03 54 34 613
E-naslov: bronja.vilc@szozd.si

Podproces planiranja in analiziranja
Marjan Kramer
tel.: 03 54 34 619
E-naslov: finance.racunovodstvo@szozd.si

Podproces informatika
tel.: 041 607 326
E-naslov: marko.ketis@siol.net

Tajništvo
tel.: 03 54 34 611
Poslovni sekretar Vida Bokal
E-naslov: tajnistvo@szozd.si

PRAVNO KADROVSKI SPLOŠNI PROCES

Pravni podproces

Pomočnik direktorja za pravno kadrovske in splošne zadeve
Bronja Vilč
tel.: 03 54 34 613
E-naslov: bronja.vilc@szozd.si

Kadrovski podproces

Kadrovik Maja Kladnik
tel.: 03 5 434 716
E-naslov: kadrovska.sluzba@szozd.si

Podproces obračun plač

Vodja obračuna plač Špela Kukovič
tel.: 03 5 434 612
E-naslov: obracun.plac@szozd.si

 

Splošni podproces

Podproces javnega naročanja:

Referent za javna naročila Vlado Geršak
tel.: 03 54 34 615
E-naslov: javna.narocila@szozd.si

Podproces upravljanja in arhiviranja dokumentarnega gradiva

Poslovni sekretar Vida Bokal
tel.: 03 54 34 611
E-naslov: tajnistvo@szozd.si

Pisarniški referent I   Nevenka Subotić Kitak
tel.: 03 54 34 620
E-naslov: splosne.zadeve@szozd.si

FINANČNO RAČUNOVODSKI PROCES

Podproces finančno poslovanje
Podproces računovodsko poslovanje
Podproces fakturiranje

Pomočnik direktorja za ekonomiko in finance
Marjan Kramer
tel.: 03 5 434 619
E-naslov: finance.racunovodstvo@szozd.si

Finančni knjigovodja
Zvonka Bratina
tel.: 03 5 434 621
E-naslov: financno.knjigovodstvo1@szozd.si

Finančni knjigovodja
Mihaela Koželj
tel.: 03 5 434 623
E-naslov: financno.knjigovodstvo2@szozd.si

Knjigovodja osnovnih sredstev, likvidacija in poravnava računov
Danica Miklič
tel.: 03 5 434 623
E-naslov: likvidatura@szozd.si

Fakturiranje
Maja Lesjak
tel.: 03 5 434 622
E-naslov: fakturiranje@szozd.siSZOZD

Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije
Gregorčičeva ulica 3,
3000 Celje

Direktorica: Bronja Vilč

TAJNIŠTVO
tel.: 03 543 46 11
fax: 03 543 46 14
e-pošta: tajnistvo@szozd.si

Delovni čas:
Ponedeljek – petek od 7.00 do 15.00

Uradne ure:
Ponedeljek in sreda od 11.00 do 13.00
Petek od 8.00 do 10.00