Organizacijske enote

Temeljno poslanstvo SZOZD je zagotavljati ustanoviteljicam in pridruženim članicam izvajanje kvalitetnih in ažurnih poslovno administrativnih storitev na najbolj racionalen način. Izvajanje celotnega programa dela SZOZD na makro ravni poteka za področje treh poslovnih procesov in sicer:

 1. Uprava

 • Proces vodenja SZOZD
  • Podproces planiranja in analiziranja

2. Pravno kadrovski splošni proces

 • Pravni podproces
 • Kadrovski podproces
 • Splošni podproces:
  • Podproces javnega naročanja
  • Podproces upravljanja in arhiviranja dokumentarnega gradiva

3. Finančno računovodski proces

 • Podproces finančno poslovanje
 • Podproces računovodsko poslovanje
 • Podproces fakturiranje

PROCES UPRAVA

Direktor SZOZD
Bronja Vilč
tel.: 03 54 34 613
E-naslov: bronja.vilc@szozd.si

Tajništvo
tel.: 03 54 34 611
Poslovni sekretar Vida Bokal
E-naslov: tajnistvo@szozd.si

Podproces planiranja in analiziranja
Marjan Kramer
tel.: 03 54 34 619
E-naslov: finance.racunovodstvo@szozd.si

Podproces informatika
Pogodbeni sodelavec EGT, d.o.o.

PRAVNO KADROVSKI SPLOŠNI PROCES

Pravni podproces

Pomočnik direktorja za pravno kadrovske in splošne zadeve
Bronja Vilč
tel.: 03 5 434 613
E-naslov: bronja.vilc@szozd.si

Strokovni sodelavec za pravne zadeve

Špela Ocvirk
tel.: 03 5 434 616
E-naslov: pravna.sluzba@szozd.si

Kadrovski podproces

Kadrovik Maja Kladnik
tel.: 03 5 434 716
E-naslov: kadrovska.sluzba@szozd.si

Strokovni sodelavec

Maja Lesjak
tel.: 03 5 434 612
E-naslov: kadrovska.sluzba1@szozd.si

Podproces obračun plač

Vodja obračuna plač Špela Ošlak
tel.: 03 5 434 612
E-naslov: obracun.plac@szozd.si

Strokovni sodelavec

Svjetlana Božić
tel.: 03 5 434 612
E-naslov:  obracun.plac1@szozd.si

 

Splošni podproces

Podproces javnega naročanja:

Strokovni sodelavec za javna naročila Vlado Geršak
tel.: 03 54 34 615
E-naslov: javna.narocila@szozd.si

Podproces upravljanja in arhiviranja dokumentarnega gradiva

Poslovni sekretar Vida Bokal
tel.: 03 54 34 611
E-naslov: tajnistvo@szozd.si

FINANČNO RAČUNOVODSKI PROCES

Podproces finančno poslovanje
Podproces računovodsko poslovanje
Podproces fakturiranje

Pomočnik direktorja za ekonomiko in finance
Marjan Kramer
tel.: 03 5 434 619
E-naslov: finance.racunovodstvo@szozd.si

Knjigovodja osnovnih sredstev, likvidacija in poravnava računov
Danica Miklič
tel.: 03 5 434 623
E-naslov: likvidatura@szozd.si

Knjigovodja Zvonka Bratina
tel.: 03 5 434 621
E-naslov: financno.knjigovodstvo1@szozd.si

Knjigovodja Staša Sivka
tel.: 03 5 434 623
E-naslov: financno.knjigovodstvo2@szozd.si

Fakturiranje, finančni knjigovodja Melita Švab
tel.: 03 5 434 622
E-naslov: fakturiranje@szozd.si

 

SZOZD

Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije
Gregorčičeva ulica 3,
3000 Celje

Direktorica: Bronja Vilč

TAJNIŠTVO
tel.: 03 543 46 11
fax: 03 543 46 14
e-pošta: tajnistvo@szozd.si

Delovni čas:
Ponedeljek – petek od 7.00 do 15.00

Uradne ure:
Ponedeljek in sreda od 11.00 do 13.00
Petek od 8.00 do 10.00