Organizacijske enote

Temeljno poslanstvo SZOZD je zagotavljati ustanoviteljicam in pridruženim članicam izvajanje kvalitetnih in ažurnih poslovno administrativnih storitev na najbolj racionalen način. Izvajanje celotnega programa dela SZOZD na makro ravni poteka za področje treh poslovnih procesov in sicer:

 1. Uprava

 • Proces vodenja SZOZD
  • Podproces planiranja in analiziranja

2. Pravno kadrovski splošni proces

 • Pravni podproces
 • Kadrovski proces in obračun plač
 • Splošni podproces:
  • Podproces javnega naročanja
  • Podproces upravljanja in arhiviranja dokumentarnega gradiva

3. Finančno računovodski proces

 • Podproces finančno poslovanje
 • Podproces računovodsko poslovanje
 • Podproces fakturiranje

PROCES UPRAVA

v.d. direktor SZOZD
mag Alenka Obrul
tel.: 03 54 34 611

Tajništvo
tel.: 03 54 34 611
Poslovni sekretar Vida Bokal
E-naslov: tajnistvo@szozd.si

Podproces planiranja in analiziranja
Mateja Pilko
tel.: 03 54 34 619
E-naslov: frs@szozd.si

Podproces informatika
Pogodbeni sodelavec LANCom d.o.o.

PRAVNO KADROVSKI SPLOŠNI PROCES

Vodja pravno kadrovsko splošnega procesa
Špela Ocvirk
tel.: 03 5 434 613
E-naslov: pravna.sluzba@szozd.si

Kadrovski podproces
Kadrovik
Maja Kladnik
tel.: 03 5 434 716
E-naslov: kadrovska.sluzba@szozd.si

Strokovni sodelavec
Maja Lesjak
tel.: 03 5 434 612
E-naslov: kadrovska.sluzba1@szozd.si

Strokovni sodelavec
Svjetlana Božić
tel.: 03 5 434 612
E-naslov: obracun.plac@szozd.si

Strokovni sodelavec

tel.: 03 5 434 612
E-naslov:  obracun.plac1@szozd.si

 

Splošni podproces
Podproces javnega naročanja:

Strokovni sodelavec za javna naročila
Zunanji pogodbeni izvajalec
tel.: 03 54 34 615
E-naslov: javna.narocila@szozd.si

Podproces upravljanja in arhiviranja dokumentarnega gradiva
Poslovni sekretar
Vida Bokal
tel.: 03 54 34 611
E-naslov: tajnistvo@szozd.si

FINANČNO RAČUNOVODSKI PROCES

Podproces finančno poslovanje
Podproces računovodsko poslovanje
Podproces fakturiranje

Vodja finančno računovodskega procesa
Mateja Pilko
tel.: 03 5 434 619
E-naslov: frs@szozd.si

Knjigovodja osnovnih sredstev, likvidacija in poravnava računov
Danica Miklič
tel.: 03 5 434 623
E-naslov: likvidatura@szozd.si

Knjigovodja
Zvonka Bratina
tel.: 03 5 434 621
E-naslov: financno.knjigovodstvo1@szozd.si

Knjigovodja
Staša Sivka
tel.: 03 5 434 623
E-naslov: financno.knjigovodstvo2@szozd.si

Fakturiranje, finančni knjigovodja
Melita Švab
tel.: 03 5 434 622
E-naslov: fakturiranje@szozd.si

 

SZOZD

Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije
Gregorčičeva ulica 6,
3000 Celje

Direktorica: v.d. direktor mag. Alenka Obrul

TAJNIŠTVO
tel.: 03 543 46 11
fax: 03 543 46 14
e-pošta: tajnistvo@szozd.si

Delovni čas:
Ponedeljek – petek od 7.00 do 15.00

Uradne ure:
Ponedeljek in sreda od 11.00 do 13.00
Petek od 8.00 do 10.00

Izjava o dostopnosti

Skoči do osrednje vsebine