DOBRODOŠLI

O SKUPNOSTI ZAVODOV

V letu 1992, ko so bili postopoma z ustanovitvenimi akti (Odloki) ustanovljeni v celjski in posavski regiji na primarni ravni samostojni javni zavodi in sicer:

Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Prešernova ulica 6, 3310 Žalec
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah
Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5 b, 3270 Laško
Zdravstveni dom Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče
Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica,

je bila sočasno sprejeta odločitev, da se za opravljanje poslovno administrativnih zadev ustanovi Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije (SZOZD), ki je pričela delovati s 1. 1. 1993. Kasneje so kot pridruženi

člani pristopili še Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice, Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur in Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice. Zaradi sprememb v organizaciji dela so kasneje postopoma iz SZOZD izstopili Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Zdravstveni dom Laško, Zdravstveni dom Brežice in Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, ki so za izvajanje poslovno administrativnih storitev organizirali navedeno dejavnost v okviru svoje uprave.  SZOZD za ZD kot svoje ustanovitelje izvaja vsa dela in naloge s področja financ, računovodstva, plana in analiz, pravno kadrovskih storitev.

Organizacija dela v SZOZD zahteva prilagoditev poslovnih procesov potrebam ustanoviteljev. Notranja organizacija je določena v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Zaposleni v SZOZD znotraj posameznega poslovnega procesa izvajanje posamičnih storitev prilagajajo specifičnim potrebam posameznega ZD glede na posebnosti in značilnosti oz. obseg njihove dejavnosti.

Naša dejavnost je izražena v kompetencah, zanesljivosti in odzivnosti.

Vizija delovanja SZOZD – SZOZD želi postati in ostati temeljna oblika povezovanja izvajalcev primarnega zdravstvenega varstva v širši celjski in posavski regiji in prevzeti vodilno vlogo ključnega nosilca izvajanja poslovno administrativnih storitev ustanoviteljem, pridruženim članom in drugim naročnikom.

ZDRAVSTVENI DOMOVI

SZOZD

Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije
Gregorčičeva ulica 6,
3000 Celje

Direktor/ica: Vršilec dolžnosti direktorja SZOZD Špela Ocvirk

TAJNIŠTVO
tel.: 03 543 46 11
fax: 03 543 46 14
e-pošta: tajnistvo@szozd.si

Delovni čas:
Ponedeljek – petek od 7.00 do 15.00

Uradne ure:
Ponedeljek in sreda od 11.00 do 13.00
Petek od 8.00 do 10.00

Izjava o dostopnosti

Skoči do osrednje vsebine